Til praktiserende tandlæger

Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger.

Ydelser omfattet af BUT-overenskomsten, må udføres uden forhåndsgodkendelse. Ydelser, der ikke er omfattet BUT-overenskomsten, må først sættes i gang efter godkendelse fra Tandplejens administration.

Der skal ikke søges om tilladelse til følgende ydelser, såfremt priserne ikke overstiger nedenstående.

Vejledende pris pr. 1. oktober 2019

Flerfladet plast i permanente kindtænder:

Præmolar enkelt kombineret 1.050 kr.

Præmolar dobbb. kombineret 1.090 kr.

Molar enkelt kombineret 1.090 kr.

Molar dobb. kombineret 1.350 kr.

 

 

Bidfunktion:

Bidskinnebehandling med RFS bidskinne 2.500,00

Tandplejen Hillerød Kommune

Telefon 7232 3500 

Telefonen har åbent fra kl. 8 til 12.

Dog har telefonen lukket fra kl. 9.40 og 10.00. 

Ved absolut akut nødbehandling mellem kl. 12-15 kan I ringe på 7232 3515.

Skriv til Tandplejen

Tandplejens afbuds mail: afbudtandplejen@hillerod.dk

CVR nr. 2918 9366

EAN nummer 5790000361915

Åbningstider

Mandag – fredag kl. 8 – 15

 

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her