Informeret samtykke

Informeret samtykke til behandling

Tandplejen skal have din accept, inden vi behandler dit barn. Det hedder samtykke.

Tandplejen kan uden samtykke fra forældrene:

 •  Indkalde børn i klassen til undersøgelse
 • Foretage undersøgelser (dog kræver røntgenundersøgelse samtykke)
 • Give mundhygiejneinstruktion
 • Foretage afpudsning og tandrensning 

Tandplejen kan på baggrund af et generelt udtrykkeligt samtykke fra forældrene gennemføre: 

Generelt udtrykkeligt samtykke betyder, at man som forældre giver lov til, at Tandplejen fremadrettet må tage røntgenbilleder og foretage fluorbehandlinger, når det er nødvendigt, på barnet/den unge.

Generelt udtrykkeligt samtykke kan gives til følgende to behandlinger: 

 1. Fluorbehandlinger
 • Formål: Fluorbehandlinger anvendes for at undgå huller i at opstå og/eller medvirke til at standse udviklingen af huller i tænderne. Hvis der ikke foretages fluorbehandling af tænder på børn i høj risiko for at få huller eller har begyndende huller, vil udviklingen af huller fortsætte.
 • Der er ingen risiko for komplikationer, dog kan der forekomme irritation af følsomme slimhinder.
 • Der findes forskellige fluorbehandlingsmetoder, så det er meget få børn, der ikke kan fluorbehandles.
 • Fluorbehandlinger foretages overvejende af klinikassistenter. 
 1. Røntgenundersøgelser
 • Formål: Røntgenundersøgelser anvendes som hjælpemiddel ved tandundersøgelser og til kontrol af sygdomsudvikling mv.
 • Hvis der ikke tages røntgenbilleder ved behov, vil der være huller eller andet der ikke opdages og der vil derfor være risiko for at en behandling ikke iværksættes i tide.
 • Der er ingen risiko for komplikationer og bivirkninger.
 • Ved røntgenundersøgelse er den typisk stråle dosis 0,01 mSv (stråledosis måles i enheder kaldet mSv). I Danmark har man beregnet, at hver indbygger pr. år i gennemsnit må modtage 4 mSv om året fra naturlig og menneskeskabt stråling herunder indgår medicinsk stråling. Vi arbejder generelt med så små stråledoser, at Statens Institut for Strålehygiejne (SIS) anbefalede, at tandlæger ikke længere behøver at anvende blyforklæder og hageskærme til patienterne fra og med april 2007.

Et generelt samtykke kan gives skriftligt eller mundtligt. Samtykke kan på ethvert tidspunkt tilbagekaldes.

Tandplejen skal indhente samtykke til alle øvrige tandbehandlinger.

Der skal gives en fyldestgørende og forståelig information før samtykke gives af forældrene til behandlingen. 

Er dit barn fyldt 15 år, kan barnet/den unge selvstændigt tage stilling til behandlingen.

I er altid velkomne til at kontakte Tandplejen, hvis I er i tvivl om ovenstående.

 

Tandplejen Hillerød Kommune

Telefon 7232 3500 

Telefonen har åbent fra kl. 8 til 12.

Dog har telefonen lukket fra kl. 9.40 og 10.00. 

Ved absolut akut nødbehandling mellem kl. 12-15 kan I ringe på 7232 3515.

Skriv til Tandplejen

Tandplejens afbuds mail: afbudtandplejen@hillerod.dk

CVR nr. 2918 9366

EAN nummer 5790000361915

Åbningstider

Mandag – fredag kl. 8 – 15

 

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her