Tandregulering

Ved de regelmæssige tandeftersyn vurderes tandstillingen af tandlægen på den lokale tandklinik. Ved visitationerne undersøges de børn og unge, hvis tandstilling, lokalklinikken har skønnet, specialtandlægen skal vurdere.

Tandregulering tilbydes, hvis tandstillingsfejlen falder inden for Sundhedsstyrelsens retningslinjer .

Er der behov for tandregulering, tilbydes en uddybende samtale med specialtandlægen, som med udgangspunkt i røntgenbilleder, gipsmodeller og fotos udarbejder en individuel plan for behandling. Der findes mange forskellige slags bøjler. Alle bøjler er individuelt lavet. Ofte kan man selv vælge, hvilken farve bøjlen skal have, men da de enkelte bøjletyper virker forskelligt, er det specialtandlægen, der vælger udformning og model.

Vi gør opmærksom på, at specialtandlægen ved visitationen vurderer, hvornår det er optimalt at igangsætte behandlingen. Da vi således tilstræber at behandle på det gunstigste tidspunkt, kan tidsrummet fra visitationen til indkaldelse på tandreguleringsklinikken variere en del. Tandregulering forudsætter gode tandbørstevaner. Rene tænder er en forudsætning for, at en tandreguleringsbehandling kan gennemføres.

For at kunne gennemføre en behandling hurtigst muligt, er det nødvendigt at kontakte klinikken, hvis den aftalte tid ikke passer, eller hvis bøjlen ikke fungerer , som den skal. Da alle bøjler er dyre, er det vigtigt, at man passer på dem og bruger dem, som aftalt.

I tvivlstilfælde kontakt klinikken.

Specialtandlægen

Tandplejen Hillerød Kommune

Telefon 7232 3500 

Telefonen har åbent fra kl. 8 til 12.

Dog har telefonen lukket fra kl. 9.40 og 10.00. 

Ved absolut akut nødbehandling mellem kl. 12-15 kan I ringe på 7232 3515.

Skriv til Tandplejen

Tandplejens afbuds mail: afbudtandplejen@hillerod.dk

CVR nr. 2918 9366

EAN nummer 5790000361915

Åbningstider

Mandag – fredag kl. 8 – 15

 

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her