Specialtandplejen

Kontakt

Åbningstider: Mandage og fredage fra kl. 8 -15.

Akutte kan få tilbudt tider tirsdage, onsdage og torsdage.

Specialtandplejen kan kontaktes på telefon: 7232 3500

Eller på mail: specialtandplejen@hillerod.dk

Akut telefon tirsdag, onsdag og torsdag tlf. 7232 3500 vælg Børne/Unge tandpleje, og vælg Hillerødsholmskolen. Dette nummer skal kun benyttes ved smerter.

Hvad er specialtandplejen?

Specialtandplejen er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der p.g.a. psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud hos praktiserende tandlæger eller i den kommunale børne- og ungdomstandpleje og omsorgstandpleje. Hvis det er nødvendigt, kan behandlingen foregå i narkose.

Målgruppe:

1. Personer med betydelig og varig nedsat funktionsevne f.eks. som følge af:

  • sindslidelse
  • Udviklingshæmning
  • autisme
  • cerebral parese
  • hjerneskade

2. Personer med svære somatiske sygdomme kan ligeledes have svært ved at medvirke til almindelig tandbehandling og kan derfor også modtage tilbuddet (f.eks. patienter med parkinson eller sklerose).

Dårlig økonomi er ikke en henvisningsårsag.

Hvem kan henvise

Fagpersoner, der har jævnlig kontakt med patienten og med et indgående kendskab til dennes funktionsnedsættelse, kan henvise patienten til kommunal specialtandpleje. Henviser kan f.eks. være

  • sygeplejepersonale
  • pædagogisk personale
  • egen læge

Henvisningen sendes til Specialtandplejen Hillerød som herefter tager stilling til om opgaven skal varetages af specialtandplejen eller om patienten evt. kan rummes i omsorgstandpleje, børne- unge tandplejen eller vurderes at kunne behandles af privat praktiserende tandlæge.

Det er et krav at den henviste borger har bopæl i Hillerød Kommune.

Ønsker I en henvisnings blanket, så send en mail til specialtandplejen, og de mailer en til Jer. Helbredsskema

Lovgivning

Bestemmelserne om Specialtandpleje fremgår af Sundhedsloven § 133, Bekendtgørelse om tandpleje kapitel 3 samt Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje, kapitel 3.

Betaling

Bopælskommunen financierer behandling i Specialtandplejen. Hillerød Kommune har dog lov til at opkræve medbetaling fra patienten. Beløbet reguleres hvert år. Max. egenbetaling i 2021 er 2.050 kr. 

Ved udeblivelse, vil der blive opkrævet et udeblivelses honorar jvf. honorartabeller.

 

 

Tandplejen Hillerød Kommune

Telefon 7232 3500 

Telefonen har åbent fra kl. 8 til 12.

Dog har telefonen lukket fra kl. 9.40 og 10.00. 

Ved absolut akut nødbehandling mellem kl. 12-15 kan I ringe på 7232 3515.

Skriv til Tandplejen

Tandplejens afbuds mail: afbudtandplejen@hillerod.dk

CVR nr. 2918 9366

EAN nummer 5790000361915

Åbningstider

Mandag – fredag kl. 8 – 15

 

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her