Omsorgstandpleje

Hillerød Kommune tilbyder dig omsorgstandpleje, hvis du har fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og kun vanskeligt kan benytte det almindelige tandplejetilbud.

Tandplejen foregår hovedsagelig i tandplejens bus. Hjemmeboende, som ikke kan komme til tandplejebussen, får besøg af tandplejepersonalet i eget hjem.

Tilmelding

Bor du på plejecenter kan plejepersonalet være behjælpelig med tilmelding. Bor du i egen bolig, kan du rette henvendelse til hjemmehjælperen eller kontakte kommunens visitationsteam. Egenbetaling for Omsorgstandpleje i 2016 er 490 kr. Egenbetaling for Omsorgstandpleje i 2017 er 510 kr. Egenbetaling reguleres hvert år.

Praktiske oplysninger

Omsorgstandplejen tlf. 7232 3500 omsorgstandplejen@hillerod.dk

Tandplejens Kontor tlf. 7232 3511 tandplejen@hillerod.dk

Visitationen tlf. 7232 3446 visitation@hillerod.dk

Tandplejen Hillerød Kommune

Telefon 7232 3500 

Skriv til Tandplejen

 

CVR nr. 2918 9366

EAN nummer 5790000361915

Åbningstider

Mandag – fredag kl. 8 – 15