Omsorgstandpleje

Hillerød Kommune tilbyder dig omsorgstandpleje, hvis du har fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og kun vanskeligt kan benytte det almindelige tandplejetilbud.

Tandplejen foregår hovedsagelig i tandplejens bus. Hjemmeboende, som ikke kan komme til tandplejebussen, får besøg af tandplejepersonalet i eget hjem.

Visitation til omsorgstandplejen

Bor du på plejecenter kan plejepersonalet være behjælpelig med tilmelding. Bor du i egen bolig, kan du rette henvendelse til hjemmehjælperen eller kontakte kommunens visitationsteam. Egenbetaling for Omsorgstandpleje i 2021 er 550 kr. om året. Egenbetaling reguleres hvert år, og trækkes for fremtiden månedligt via pensionen.

Praktiske oplysninger:

Omsorgstandplejen tlf. 7232 3500, omsorgstandplejen@hillerod.dk

Tandplejens Kontor tlf. 7232 3511, tandplejen@hillerod.dk

Visitation og Hjælpemidler tlf. 7232 0000, www.hillerod.dk

Mere information om Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er nødvendig tandbehandling og derfor overvejende af lindrende og henholdende karakter.

Omsorgstandpleje omfatter:

  • Undersøgelse og behandling tænder og proteser. Behandlinger tager primært sigte på, at afhjælpe og forebygge smerter og andre gener, samt vedligeholde en acceptabel tyggefunktion.

De mest almindelige ydelser i omsorgstandplejen er undersøgelse, tandrensning, fyldninger og protesekorrektioner.

  • Forebyggelse af huller i tænderne og andre lidelser i munden
  • Undervisning og vejledning af plejepersonalet i varetagelse af daglig mundhygiejne

Ved det første tandlægebesøg undersøger vi din mund, tænderne og proteser.  Derefter planlægger vi sammen det videre forløb for din tandbehandling og mundpleje.

Omsorgstandplejen omfatter ikke:

  • Kroner, broer og implantatbehandling udføres som udgangspunkt ikke.
  • Omsorgstandpleje omfatter ikke store istandsættelser af tandsættet, da de vilkår behandlingen ydes under i sig selv virker begrænsende og da borgerne typisk er svækkede i en sådan grad at dette ikke er muligt.

Omsorgenstandplejens kvalitetsstandard 2018

Omsorgstandplejens pjece

Tandplejen Hillerød Kommune

Telefon 7232 3500 

Telefonen har åbent fra kl. 8 til 12.

Dog har telefonen lukket fra kl. 9.40 og 10.00. 

Ved absolut akut nødbehandling mellem kl. 12-15 kan I ringe på 7232 3515.

Skriv til Tandplejen

Tandplejens afbuds mail: afbudtandplejen@hillerod.dk

CVR nr. 2918 9366

EAN nummer 5790000361915

Åbningstider

Mandag – fredag kl. 8 – 15

 

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her